Informacje przedobozowe

Termin: 09-23.07.2016

koszt: 685zł (na konto hufca) + 50zł (programowe – na zbiórce lub na konto gromady)

Konto Hufca: Bank Zachodni WBK S.A. 3 O/Poznań 05 1090 1359 0000 0000 3501 8248

termin oddawania kart obozowych i regulaminów: 04.05.2016

termin wpłat: 13.05.2016

termin wpłat programowego: 31.05.2016

odwiedziny na obozie: 16.07.2016

ulotka_obóz2016

Obóz zuchowy 2016- prezentacja

tematyka tegorocznego obozu: NIESPODZIANKA!!!! ale nie trzeba szykować strojów obozowych ;)

Uwaga! na karcie uczestnika obozu proszę wpisywać tylko kwotę przelewaną na konto Hufca – 685zł!

ZAPRASZAMY!!!