Dzień 7, 15.07.2016

Relacja w swoim czasie – jutro niech dzieci się wykażą ;)

Czekamy w odwiedziny!

zdjęcia