Informacje przedobozowe

Termin: 01-14.07.2017

koszt: 750 zł (na konto hufca)

Konto Hufca: Bank Zachodni WBK S.A. 3 O/Poznań 05 1090 1359 0000 0000 3501 8248

termin oddawania kart obozowych i regulaminów: 09.05.2017

termin wpłat: 12.05.2017

odwiedziny na obozie: 08.07.2017 (SOBOTA) w godzinach 12:00 – 20:00

Po odbiór kart obozowych zapraszam na zbiórce :)

ulotka_obóz2017

regulamin

tematyka tegorocznego obozu: NIBYLANDIA :)

 

ZAPRASZAMY!!!